Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

Rodzic lub dowolna osoba z otoczenia dziecka uczy się pracować z dzieckiem nad konkretnym zachowaniem lub opanowaniem wybranych umiejętności.

 

Konsultacja obejmuje:

  1. Poznanie zachowania problemowego w oparciu o obserwację dziecka,  wywiad z rodzicami oraz analizę zachowania dziecka.
  2. Określenie podstawowego problemu i możliwości współpracy.
  3. Przedstawienie ogólnych zasad pracy wg SAZ. Rodzice mają okazję obserwować pracę specjalisty z dzieckiem. Pod okiem specjalisty rozpoczynają naukę swojego dziecka.
  4. Możliwość zaangażowania w proces nauki innych osób z otoczenia dziecka (członkowie rodziny czy nauczyciele).
  5. Opracowanie planu nauki poszczególnych umiejętności/ zachowań dostosowany do potrzeb dziecka i jego możliwości.
  6. Przekazanie drogą elektroniczną zadań do realizacji w domu na czas między kolejnymi konsultacjami.
  7. Przygotowanie ewentualnych materiałów pomocniczych (planów aktywności, łańcuchów czynności, tabliczek motywujących, tabliczek z nagrodami).
  8. Elastyczne terminy kolejnych konsultacji, które służą weryfikacji postępów dziecka, analizie problemów zgłaszanych przez rodziców oraz wyznaczania kolejnych kroków edukacyjnych.

Dodatkowo istnieje możliwość konsultacji e-mail. Konsultacje mogą odbywać się również w domu dziecka.

 

PROWADZENIE

Psycholog pracujący technikami terapii behawioralnej

CZAS

1,5 – 2h