Opinia psychologiczno – pedagogiczna – ciąg dalszy…

Opinia psychologiczno – pedagogiczna – ciąg dalszy…

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, którzy po otrzymaniu opinii psychologiczno – pedagogicznej czują się zdezorientowani i zagubieni, wyjaśniamy treść opinii i służymy radami dotyczącymi dalszych kroków wspierania dziecka.

 

Podczas spotkania rodzic otrzymuje zrozumiałe i konkretne wskazówki wynikające bezpośrednio z zapisów opinii wydanej przez poradnię psychologiczną – psychologiczną.

Opinie te często pisane są językiem niezrozumiałym dla rodziców. Treść nie zawiera konkretnych wskazówek gdzie dalej szukać pomocy dla dziecka. Często brak jest w nich przykładów ćwiczeń, zadań lub innych działań pokazujących w jaki sposób rodzice mogą wesprzeć dziecko w domu.

 

 

PROWADZENIE – Psycholog pracujący technikami terapii behawioralnej

CZAS – 1 h