Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Indywidualne zajęcia terapii psychologicznej, których celem jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania dziecka poprzez poprawę zachowania i/ lub opanowanie wybranych umiejętności. Zajęcia prowadzone są z dostosowaniem narzędzi i technik terapeutycznych wg potrzeb. Spotkania odbywają się z jak największa częstotliwością. Im częściej odbywają się zajęcia, tym szybciej odnosi się efekty pracy.

 

Spotkanie obejmuje:

  1. Poznanie zachowania problemowego w oparciu o obserwację dziecka, analizę zachowania dziecka i wywiad z rodzicem.
  2. Opracowanie indywidualnego planu edukacyjnego oraz przygotowanie materiałów pomocniczych.
  3. Spotkania indywidualne z dzieckiem.
  4. Zwrotna informacja dla rodziców o postępach dziecka. Sugestie do pracy z dzieckiem w domu, aby podtrzymać uzyskany efekt.

 

PROWADZENIE

Psycholog pracujący technikami terapii behawioralnej.

CZAS – 60 min