Wsparcie wychowawcze dla rodziców

Wsparcie wychowawcze dla rodziców

Spotkanie podczas, którego psycholog rozmawia z rodzicami o ich problemach wychowawczych i o trudnych zachowaniach dziecka. Psycholog podaje konkretne sugestie jak można w domu zmienić zachowanie dziecka.

 

Przebieg spotkania:

  1. Poznanie zachowania problemowego w oparciu wywiad z rodzicami.
  2. Sugestia na temat sposobu zmiany trudnego zachowania dziecka.
  3. Ewentualna prezentacja ćwiczeń do przeprowadzenia w domu.

 

PROWADZENIE – Psycholog pracujący technikami terapii behawioralnej

CZAS – 50min